Hepdelik arzanladyş

Hepdelik arzanladyş

  • -25%

Jewza metaldan kofe stoly

0 Teswir(ler) 
EM024
2 Harytlar
6.360 M
4.770 M 25% tygşytlaň
Salgyt ýok
Ammardaky soňky harytlar

  • Öýüňize ajaýyp, täsin we döwrebap önümlerimiz bilen üýtgeşiklik girizersiňiz.
  • Stoluň üstleri 100% tebigy arça gaty paneli.
  • Agaç ýüzlerinde adam saglygyna howp salýan täsirli meýdany ýok.
  • Taýýarlanylyşynda elektro statiki elektrik peç boýagy ulanyldy.

MATERIAL

  • Metal material önümçiligimiz, berkligi we nepisligi bilen sizi begendirer.
  • Ulysy: Ölçegi: Boýy:50 sm  Diametri:80sm  
  • Kicisi: Boýy:45 sm Diametri:70
EM024
2 Harytlar

şol bir kategoriýadaky beýleki 5 önümler:

Teswirler

Häzirki wagtda müşderi gözden geçirmeýär.

Teswiriňizi ýazyň

Jewza metaldan kofe stoly

Teswiriňizi ýazyň