Hepdelik arzanladyş

Hepdelik arzanladyş

  • -25%

Elagant üçli kofe stoly

0 Teswir(ler) 
EM020
2 Harytlar
6.600 M
4.950 M 25% tygşytlaň
Salgyt ýok
Ammardaky soňky harytlar

  • Öýüňize ajaýyp, täsin we döwrebap önümlerimiz bilen üýtgeşiklik girizersiňiz.
  • Stoluň üstleri 100% tebigy arça gaty paneli.
  • Agaç ýüzlerinde adam saglygyna howp salýan täsirli meýdany ýok.
  • Taýýarlanylyşynda elektro statiki elektrik peç boýagy ulanyldy.

MATERIAL

  • Metal material önümçiligimiz, berkligi we nepisligi bilen sizi begendirer.
  • Ulusy: Ölçegi: Boýy:50sm  Giňligi:45sm  Uzynlygy:96sm
  • Iki sany kiçi: Boýy:45sm Giňligi:45sm Uzynlygy:45sm
EM020
2 Harytlar

şol bir kategoriýadaky beýleki 5 önümler:

Teswirler

Häzirki wagtda müşderi gözden geçirmeýär.

Teswiriňizi ýazyň

Elagant üçli kofe stoly

Teswiriňizi ýazyň