Hepdelik arzanladyş

Hepdelik arzanladyş

  • -33%

Sazanda heýkeli

0 Teswir(ler) 
ED85063
1 Haryt
1.370 M
918 M 33% tygşytlaň
Salgyt ýok
Ammardaky soňky harytlar

Sazyň mylaýym owazyny halaýan adamlara bu heýkeljik uly täsir edip biler. Täze polirezin sazanda çyzgylary bilen nepisligi özüne çekiji bu heýkeljik adamlaryň ünsüni özüne çeker. Ölçegi:ini: 10 sm. - Boýy: 7 sm. - Boýy: 30.5 sm.

ED85063
1 Haryt

şol bir kategoriýadaky beýleki 16 önümler:

Teswirler

Häzirki wagtda müşderi gözden geçirmeýär.

Teswiriňizi ýazyň

Sazanda heýkeli

Teswiriňizi ýazyň