Hepdelik arzanladyş

Hepdelik arzanladyş

  • -33%

Zenan we çaga heýkeli

0 Teswir(ler) 
ED04036
1 Haryt
1.246 M
835 M 33% tygşytlaň
Salgyt ýok
Ammardaky soňky harytlar

Öýüňizde owadanlygy döretmäge ýene bir ajaýyp mümkinçilik, bu suwenir size dizaýiniň soňky gazananlary bilen täsin ajaýyp görnüşleri döretmäge ýardam eder.

Material: Polirezin. Ölçegleri: ini: 15 sm. - Boýy: 12 sm. - Boýy: 38 sm.

ED04036
1 Haryt

şol bir kategoriýadaky beýleki 16 önümler:

Teswirler

Häzirki wagtda müşderi gözden geçirmeýär.

Teswiriňizi ýazyň

Zenan we çaga heýkeli

Teswiriňizi ýazyň