Hepdelik arzanladyş

Hepdelik arzanladyş

  • -33%

Metaldan pişik suweniri

0 Teswir(ler) 
ED04105
1 Haryt
1.121 M
751 M 33% tygşytlaň
Salgyt ýok
Ammardaky soňky harytlar

Öýüňizde owadanlygy döretmäge ýene bir ajaýyp mümkinçilik, demirden pişik suweniri pişikleri gowy görýän adamlara öýi bezemäne aňsat ýardam berer.

Materiýaly: metal, ölçegleri: ini: 12,5 sm. - Boýy: 6,5 sm. - Boýy: 23,5 sm.

ED04105
1 Haryt

şol bir kategoriýadaky beýleki 16 önümler:

Teswirler

Häzirki wagtda müşderi gözden geçirmeýär.

Teswiriňizi ýazyň

Metaldan pişik suweniri

Teswiriňizi ýazyň