Hepdelik arzanladyş

Hepdelik arzanladyş

  • -33%

Metaldan gül şekilli çyzgy

0 Teswir(ler) 
ED04154
1 Haryt
1.495 M
1.002 M 33% tygşytlaň
Salgyt ýok
Ammardaky soňky harytlar

  • Öýüňize ajaýyp, täsin we döwrebap önümlerimiz bilen üýtgeşiklik girizersiňiz. Agaç ýüzlerinde adam saglygyna howp salýan täsirli meýdany ýok. Taýýarlanylyşynda elektro statiki elektrik peç boýagy ulanyldy. 
  • Ölçegi:33x82 sm
ED04154
1 Haryt

şol bir kategoriýadaky beýleki 16 önümler:

Teswirler

Häzirki wagtda müşderi gözden geçirmeýär.

Teswiriňizi ýazyň

Metaldan gül şekilli çyzgy

Teswiriňizi ýazyň