Hepdelik arzanladyş

Hepdelik arzanladyş

  • -25%

Metaldan kebelek şekilli çyzgy

0 Teswir(ler) 
EM066
2 Harytlar
1.100 M
825 M 25% tygşytlaň
Salgyt ýok
Ammardaky soňky harytlar

  • Öýüňize ajaýyp, täsin we döwrebap önümlerimiz bilen üýtgeşiklik girizersiňiz.
  • Stoluň üstleri 100% tebigy arça gaty paneli.
  • Agaç ýüzlerinde adam saglygyna howp salýan täsirli meýdany ýok.
  • Taýýarlanylyşynda elektro statiki elektrik peç boýagy ulanyldy.

MATERIAL

  • Metal material önümçiligimiz, berkligi we nepisligi bilen sizi begendirer.

           Ölçegi: Giňligi: 47 sm   Boýy: 65 sm

           Metal materialdan ýasalan önümimiz, berkligi we nepisligi bilen sizi begendirer, galyňlygy 1.5mm / 2,5 mm polat material.

EM066
2 Harytlar

şol bir kategoriýadaky beýleki 16 önümler:

Teswirler

Häzirki wagtda müşderi gözden geçirmeýär.

Teswiriňizi ýazyň

Metaldan kebelek şekilli çyzgy

Teswiriňizi ýazyň