• -25%

Arça agajyndan bäş adamlyk bar stoly

0 Teswir(ler) 
EM067
1 Haryt
14.900 M
11.175 M 25% tygşytlaň
Salgyt ýok
Ammardaky soňky harytlar

  • Öýüňize ajaýyp, täsin we döwrebap önümlerimiz bilen üýtgeşiklik girizersiňiz.
  • Stoluň üstleri 100% tebigy arça gaty paneli.
  • Agaç ýüzlerinde adam saglygyna howp salýan täsirli meýdany ýok.
  • Taýýarlanylyşynda elektro statiki elektrik peç boýagy ulanyldy.

MATERIAL

  • Metal material önümçiligimiz, berkligi we nepisligi bilen sizi begendirer.

          Ölçegi:  Boýy: 100 sm,    Giňligi: 40 sm,  Uzynlygy: 180 sm

Metal materiallardan ýasalan önümlerimiz, berkligi we nepisligi bilen sizi begendirer.

EM067
1 Haryt

şol bir kategoriýadaky beýleki 9 önümler:

Teswirler

Häzirki wagtda müşderi gözden geçirmeýär.

Teswiriňizi ýazyň

Arça agajyndan bäş adamlyk bar stoly

Teswiriňizi ýazyň