Hepdelik arzanladyş

Hepdelik arzanladyş

ROSE CHOCOLATE serwis toplumy

0 Teswir(ler) 
N2945
5 Harytlar
4.962 M
3.474 M 30% tygşytlaň
Salgyt ýok

Önüm aýratynlyklary  jemi 66 bölek

6 sany uly tabak

6 sany orta tabak

6 sany kiçi tabak

6 sany çuň tabak

6 sany çaý stakan

6 sany çaý tabak

6 sany nahar çemçesi

6 sany wilka

6 sany pyçak

6 sany çaý çemçesi

6 sany stakan (470ml)  (Alkogolsyz içgiler üçin) 

N2945
5 Harytlar

şol bir kategoriýadaky beýleki 16 önümler:

Teswirler

Häzirki wagtda müşderi gözden geçirmeýär.

Teswiriňizi ýazyň

ROSE CHOCOLATE serwis toplumy

Teswiriňizi ýazyň