Hepdelik arzanladyş

Hepdelik arzanladyş

MENTOL serwis toplumy

0 Teswir(ler) 
N3143
5 Harytlar
4.037 M
2.826 M 30% tygşytlaň
Salgyt ýok

Önüm aýratynlyklary Jemi 48 bölek;

- 6 sany tabak 25 sm

- 6 sany orta tabak 19 sm

- 6 sany nahar tabagy 20.5 sm

- 6 sany çuň tabak 15 sm

- 6 sany nahar çemçesi

- 6 sany nahar wilka

- 6 sany nahar pyçagy

- 6 sany stakan  - alkogolsyz içgä niýetlenen (500 ml)

N3143
5 Harytlar

şol bir kategoriýadaky beýleki 16 önümler:

Teswirler

Häzirki wagtda müşderi gözden geçirmeýär.

Teswiriňizi ýazyň

MENTOL serwis toplumy

Teswiriňizi ýazyň