Hepdelik arzanladyş

Hepdelik arzanladyş

Pyçaklar we duzluklar

0 Teswir(ler) 
N2817
4 Harytlar
5.277 M
3.694 M 30% tygşytlaň
Salgyt ýok

Önüm aýratynlyklary:

Ölçegleri:

1 sany çemçe makaron çorba üçin - 34 sm

1 sany nahar çemçe - 34 sm

1 sany nahar wilka - 34,5 sm

1 sany nahar çemçe - 32 sm

1 sany börek üçin çotga - 25 sm

1 sany aşpez pyçak - 20 sm 

1 sany çörek pyçagy - 20 sm 

1 sany pyçak et önümi üçin - 20 sm 

1 sany köp maksatly pyçak - 13 sm 

1 sany mesge üçin pyçak - 9 sm

3 sany ýag salynýan

6 sany duz,burç salynýan 

Reňk: Ýapyk ýaşyl, Material görnüşi: Aýna we metal

Duýduryş: Gap-gaç ýuwýan maşynda ulanmak maslahat berilmeýär. El bilen ýuwmak maslahat berilýär.

N2817
4 Harytlar

şol bir kategoriýadaky beýleki 16 önümler:

Teswirler

Häzirki wagtda müşderi gözden geçirmeýär.

Teswiriňizi ýazyň

Pyçaklar we duzluklar

Teswiriňizi ýazyň