Hepdelik arzanladyş

Hepdelik arzanladyş

Ýag we duzlyk

0 Teswir(ler) 
N3033
5 Harytlar
4.533 M
3.173 M 30% tygşytlaň
Salgyt ýok

Önüm aýratynlyklary:

Reňk: Çal - mis, Material görnüşi: Aýna we metal

Duýduryş: Gap-gaç ýuwýan maşynda ulanmak maslahat berilmeýär. El bilen ýuwmak maslahat berilýär.

N3033
5 Harytlar

şol bir kategoriýadaky beýleki 16 önümler:

Teswirler

Häzirki wagtda müşderi gözden geçirmeýär.

Teswiriňizi ýazyň

Ýag we duzlyk

Teswiriňizi ýazyň