Hepdelik arzanladyş

Hepdelik arzanladyş

Üçli altyburçlyk Maranta tekjesi

0 Teswir(ler) 
EM063
1 Haryt
3.240 M
2.430 M 25% tygşytlaň
Salgyt ýok
Ammardaky soňky harytlar

  • Öýüňize ajaýyp, täsin we döwrebap önümlerimiz bilen üýtgeşiklik girizersiňiz.
  • Stoluň üstleri 100% tebigy arça gaty paneli.
  • Agaç ýüzlerinde adam saglygyna howp salýan täsirli meýdany ýok.
  • Taýýarlanylyşynda elektro statiki elektrik peç boýagy ulanyldy.

MATERIAL

  • Metal material önümçiligimiz, berkligi we nepisligi bilen sizi begendirer.

          Uly alty burclyk:       Boýy: 50 sm    Giňligi: 50 sm     Çuňluk: 15 sm

          Ortaky alty burcluk:  Boýy: 40 sm    Giňligi: 40 sm     Çuňluk: 15 sm

          Kiçijik  alty burcluk:  Boýy: 30 sm    Giňligi: 30 sm      Çuňluk: 15 sm

EM063
1 Haryt

Bu önümi satyn alan müşderiler şulary hem satyn aldylar:

şol bir kategoriýadaky beýleki 14 önümler:

Teswirler

Häzirki wagtda müşderi gözden geçirmeýär.

Teswiriňizi ýazyň

Üçli altyburçlyk Maranta tekjesi

Teswiriňizi ýazyň