Hepdelik arzanladyş

Hepdelik arzanladyş

  • -25%

Ajaýyp diwar tekjesi

0 Teswir(ler) 
EM037
4 Harytlar
3.600 M
2.700 M 25% tygşytlaň
Salgyt ýok

  • Öýüňize ajaýyp, täsin we döwrebap önümlerimiz bilen üýtgeşiklik girizersiňiz.
  • Stoluň üstleri 100% tebigy arça gaty paneli.
  • Agaç ýüzlerinde adam saglygyna howp salýan täsirli meýdany ýok.
  • Taýýarlanylyşynda elektro statiki elektrik peç boýagy ulanyldy.

MATERIAL

  • Metal material önümçiligimiz, berkligi we nepisligi bilen sizi begendirer.
  • Ölçegi: Boýy:70sm  Giňligi:15sm  Uzynlygy:70sm
EM037
4 Harytlar

şol bir kategoriýadaky beýleki 14 önümler:

Teswirler

Häzirki wagtda müşderi gözden geçirmeýär.

Teswiriňizi ýazyň

Ajaýyp diwar tekjesi

Teswiriňizi ýazyň