Hepdelik arzanladyş

Hepdelik arzanladyş

  • -25%

Kawity çekmeli konsol

0 Teswir(ler) 
EM048
1 Haryt
17.420 M
13.065 M 25% tygşytlaň
Salgyt ýok
Ammardaky soňky harytlar

  • Öýüňize ajaýyp, täsin we döwrebap önümlerimiz bilen üýtgeşiklik girizersiňiz.
  • Stoluň üstleri 100% tebigy arça gaty paneli.
  • Agaç ýüzlerinde adam saglygyna howp salýan täsirli meýdany ýok.
  • Taýýarlanylyşynda elektro statiki elektrik peç boýagy ulanyldy.

MATERIAL

  • Metal material önümçiligimiz, berkligi we nepisligi bilen sizi begendirer.
  • Ölçegi: Boýy:85sm  Giňligi:40sm  Uzynlygy:160sm
EM048
1 Haryt

şol bir kategoriýadaky beýleki 14 önümler:

Teswirler

Häzirki wagtda müşderi gözden geçirmeýär.

Teswiriňizi ýazyň

Kawity çekmeli konsol

Teswiriňizi ýazyň