Hepdelik arzanladyş

Hepdelik arzanladyş

  • -25%

Lattis dört gapyly konsol

0 Teswir(ler) 
EM010
2 Harytlar
18.420 M
13.815 M 25% tygşytlaň
Salgyt ýok
Ammardaky soňky harytlar

  • Öýüňize ajaýyp, täsin we döwrebap önümlerimiz bilen üýtgeşiklik girizersiňiz.
  • Stoluň üstleri 100% tebigy arça gaty paneli.
  • Agaç ýüzlerinde adam saglygyna howp salýan täsirli meýdany ýok.
  • Taýýarlanylyşynda elektro statiki elektrik peç boýagy ulanyldy.

MATERIAL

  • Metal material önümçiligimiz, berkligi we nepisligi bilen sizi begendirer.
  • Ölçegi: Boýy:80sm  Ini :40sm  Uzynlygy:140sm
EM010
2 Harytlar

şol bir kategoriýadaky beýleki 14 önümler:

Teswirler

Häzirki wagtda müşderi gözden geçirmeýär.

Teswiriňizi ýazyň

Lattis dört gapyly konsol

Teswiriňizi ýazyň