Hepdelik arzanladyş

Hepdelik arzanladyş

Makadamiýa agajyndan kofe stoly

0 Teswir(ler) 
EM 028
2 Harytlar
7.580 M
5.685 M 25% tygşytlaň
Salgyt ýok
Ammardaky soňky harytlar

  • Öýüňize ajaýyp, täsin we döwrebap önümlerimiz bilen üýtgeşiklik girizersiňiz.
  • Stoluň üstleri 100% tebigy arça gaty paneli.
  • Agaç ýüzlerinde adam saglygyna howp salýan täsirli meýdany ýok.
  • Taýýarlanylyşynda elektro statiki elektrik peç boýagy ulanyldy.

MATERIAL

  • Metal material önümçiligimiz, berkligi we nepisligi bilen sizi begendirer.
  • Ulusy: Boýy:45sm  Giňligi:40sm  Uzynlygy:60sm
  • Kicisi: Boýy:38 sm Giňligi:38sm Uzynlygy:55 sm
EM 028
2 Harytlar

şol bir kategoriýadaky beýleki 10 önümler:

Teswirler

Häzirki wagtda müşderi gözden geçirmeýär.

Teswiriňizi ýazyň

Makadamiýa agajyndan kofe stoly

Teswiriňizi ýazyň