Hepdelik arzanladyş

Hepdelik arzanladyş

Guradylan miweler üçin tabaklar

0 Teswir(ler) 
ST613106F398A000000MACD700
5 Harytlar
238 M
167 M 30% tygşytlaň
Salgyt ýok

Önüm 6 bölekden ybarat.

- 6 sany guradylan miweler üçin tabaklar

Materiýaly:Daşdan ýasalan gap-gaçlar, mikrotolkunly peçlerde ulanyp bolýar, arassalamak aňsat we mikroblary öz içine almaýar we gap-gaç ýuwýan maşynda 50 ° C-de ýuwup bolýar.

ST613106F398A000000MACD700
5 Harytlar

şol bir kategoriýadaky beýleki 16 önümler:

Teswirler

Häzirki wagtda müşderi gözden geçirmeýär.

Teswiriňizi ýazyň

Guradylan miweler üçin tabaklar

Teswiriňizi ýazyň