Hepdelik arzanladyş

Hepdelik arzanladyş

  • -30%

Guradylan miweler üçin tabaklar

0 Teswir(ler) 
ST502006F451A0000000ACD100
5 Harytlar
450 M
315 M 30% tygşytlaň
Salgyt ýok

Önüm 6 bölekden ybarat.

- 6 sany guradylan miweler üçin tabaklar 16 sm

Materiýaly:Daşdan ýasalan gap-gaçlar, mikrotolkunly peçlerde ulanyp bolýar, arassalamak aňsat we mikroblary öz içine almaýar we gap-gaç ýuwýan maşynda 50 ° C-de ýuwup bolýar.

ST502006F451A0000000ACD100
5 Harytlar

şol bir kategoriýadaky beýleki 16 önümler:

Teswirler

Häzirki wagtda müşderi gözden geçirmeýär.

Teswiriňizi ýazyň

Guradylan miweler üçin tabaklar

Teswiriňizi ýazyň