Hepdelik arzanladyş

Hepdelik arzanladyş

  • -30%

Guradylan miweler üçin tabaklar

0 Teswir(ler) 
ST502006F328A000000MACD100
4 Harytlar
464 M
325 M 30% tygşytlaň
Salgyt ýok

Önüm 6 bölekden ybarat.

- 6 sany guradylan miweler üçin tabaklar 16 sm

Materiýaly:Daşdan ýasalan gap-gaçlar, mikrotolkunly peçlerde ulanyp bolýar, arassalamak aňsat we mikroblary öz içine almaýar we gap-gaç ýuwýan maşynda 50 ° C-de ýuwup bolýar.

ST502006F328A000000MACD100
4 Harytlar

şol bir kategoriýadaky beýleki 16 önümler:

Teswirler

Häzirki wagtda müşderi gözden geçirmeýär.

Teswiriňizi ýazyň

Guradylan miweler üçin tabaklar

Teswiriňizi ýazyň