Hepdelik arzanladyş

Hepdelik arzanladyş

MILENA 62 bölekden ybarat nahar gaplary toplumy

0 Teswir(ler) 
MLN62YTA0014
40 Harytlar
2.658 M
1.967 M 26% tygşytlaň
Salgyt ýok

Gül ýapraklary görnüşinde taýýarlanan tabak toplumy ýygnalanda, dünýäniň iň owadan bagynda gülleri ýada salýan kemsiz gül görnüşi ýüze çykýar. Reňki we görnüşi bilen romantikany ýada salýan Milena toplumy, Aşyklar gününde desterhanyňyza öz stili bilen söýgi çaýar.

Kütahya farfor Milena 62 bölekden ybarat nahar gaplary toplumy:

  • - 12 sany hyzmat ediş tabaklary
  • - 12 sany çuň tabak
  • - 12 sany tort üçin tabak
  • - 12 sany Käse
  • - 2 sany 23 sm gaýyk şekilli tabak
  • - 6 sany kofe käse
  • - 6 sany kofe kase üçin tabak
MLN62YTA0014
40 Harytlar

şol bir kategoriýadaky beýleki 16 önümler:

Teswirler

Häzirki wagtda müşderi gözden geçirmeýär.

Teswiriňizi ýazyň

MILENA 62 bölekden ybarat nahar gaplary toplumy

Teswiriňizi ýazyň