Hepdelik arzanladyş

Hepdelik arzanladyş

NANOCERAM 24 bölekden ybarat nahar toplumy

0 Teswir(ler) 
NCHR24Y2A880152
39 Harytlar
1.486 M
1.100 M 26% tygşytlaň
Salgyt ýok

Nanoceram 24 bölekden ybarat nahar gaplary toplumy:

  • - 6 sany 27 sm hyzmat ediş tabaklary
  • - 6 sany 20 sm çuň tabak
  • - 6 sany 20 sm tort üçin tabak
  • - 6 sany 15 sm käse
NCHR24Y2A880152
39 Harytlar

şol bir kategoriýadaky beýleki 16 önümler:

Teswirler

Häzirki wagtda müşderi gözden geçirmeýär.

Teswiriňizi ýazyň

NANOCERAM 24 bölekden ybarat nahar toplumy

Teswiriňizi ýazyň