Hepdelik arzanladyş

Hepdelik arzanladyş

  • -33%

Emeli ösümlik DIFENBAHYA

0 Teswir(ler) 
ED44392
1 Haryt
2.765 M
1.853 M 33% tygşytlaň
Salgyt ýok
Ammardaky soňky harytlar

Difenbahya emeli ösümliginiň boýy- 150 sm. Täze emeli ösümliklerimiz jaýlaryňyzyň görküne görk goşar. Ajaýyp difenbahia şahalary hakyky şahalar ýaly ähli adamlaryň ünsüni özüne çekýär.

ED44392
1 Haryt

şol bir kategoriýadaky beýleki 16 önümler:

Teswirler

Häzirki wagtda müşderi gözden geçirmeýär.

Teswiriňizi ýazyň

Emeli ösümlik DIFENBAHYA

Teswiriňizi ýazyň