• -33%

Emeli zeýtun agajy

0 Teswir(ler) 
ED12485
1 Haryt
4.350 M
2.915 M 33% tygşytlaň
Salgyt ýok
Ammardaky soňky harytlar

Emeli zeýtun agajynyň boýy-165 sm (Miwesiniň ululygy 2-3 sm) Emeli, ýöne tebigy agaç ýaly özüne çekiji. (Önümde takmynan 35 miwe bar.)

ED12485
1 Haryt

şol bir kategoriýadaky beýleki 16 önümler:

Teswirler

Häzirki wagtda müşderi gözden geçirmeýär.

Teswiriňizi ýazyň

Emeli zeýtun agajy

Teswiriňizi ýazyň