Hepdelik arzanladyş

Hepdelik arzanladyş

  • -33%

Emeli tropiki rus agajy

0 Teswir(ler) 
ED12026
1 Haryt
7.474 M
5.008 M 33% tygşytlaň
Salgyt ýok
Ammardaky soňky harytlar

Emeli tropiki rus agajy boýy-150 sm. Öýüňiziň owadanlygyna owadanlyk goşar. Sebäbi ýaşaýyş otagyňyzda emeli agaçlar bilen kiçi bag döretmek mümkin.

ED12026
1 Haryt

şol bir kategoriýadaky beýleki 16 önümler:

Teswirler

Häzirki wagtda müşderi gözden geçirmeýär.

Teswiriňizi ýazyň

Emeli tropiki rus agajy

Teswiriňizi ýazyň