Hepdelik arzanladyş

Hepdelik arzanladyş

  • -33%

Waza görnüşli güldan

0 Teswir(ler) 
ED04159
1 Harytlar
Ölçegi
2.068 M
1.386 M 33% tygşytlaň
Salgyt ýok
Ammardaky soňky harytlar

Waza görnüşli güldan. Öýleriňizde gülleriňizi we ösümlikleriňizi iň owadan we ajaýyp görnüşde görkezip boljak küýzeler bilen wizual bezegleri dörediň.

Ölçegi: Diametri: 18,5 sm. - Boýy: 64 sm.

ED04159
1 Harytlar

şol bir kategoriýadaky beýleki 16 önümler:

Teswirler

Häzirki wagtda müşderi gözden geçirmeýär.

Teswiriňizi ýazyň

Waza görnüşli güldan

Teswiriňizi ýazyň