Hepdelik arzanladyş

Hepdelik arzanladyş

  • -33%

Metal aýakly göniburçly güldan

0 Teswir(ler) 
ED16349
2 Harytlar
1.271 M
852 M 33% tygşytlaň
Salgyt ýok
Ammardaky soňky harytlar

Metal aýakly göniburçly güldan. Öýleriňizde gülleriňizi we ösümlikleriňizi iň owadan we ajaýyp görnüşde görkezip boljak küýzeler bilen wizual bezegleri dörediň.(Janly gül üçin amatly däl.)

Ölçegi: 32x18,5x31 sm

ED16349
2 Harytlar

şol bir kategoriýadaky beýleki 16 önümler:

Teswirler

Häzirki wagtda müşderi gözden geçirmeýär.

Teswiriňizi ýazyň

Metal aýakly göniburçly güldan

Teswiriňizi ýazyň