Hepdelik arzanladyş

Hepdelik arzanladyş

  • -33%

Metal aýakly waza şekilli güldan

0 Teswir(ler) 
ED16342
2 Harytlar
1.341 M
898 M 33% tygşytlaň
Salgyt ýok
Ammardaky soňky harytlar

Metal aýakly waza şekilli güldan. Öýleriňizde gülleriňizi we ösümlikleriňizi iň owadan we ajaýyp görnüşde görkezip boljak küýzeler bilen wizual bezegleri dörediň.

Ölçegi: Diametri: 20 sm. - Boýy: 52 sm.

ED16342
2 Harytlar

şol bir kategoriýadaky beýleki 16 önümler:

Teswirler

Häzirki wagtda müşderi gözden geçirmeýär.

Teswiriňizi ýazyň

Metal aýakly waza şekilli güldan

Teswiriňizi ýazyň