Hepdelik arzanladyş

Hepdelik arzanladyş

  • -33%

Üç aýakly metal güldan

0 Teswir(ler) 
ED16373
1 Haryt
1.323 M
886 M 33% tygşytlaň
Salgyt ýok
Ammardaky soňky harytlar

Üç aýakly metal güldan. Öýleriňizde gülleriňizi we ösümlikleriňizi iň owadan we ajaýyp görnüşde görkezip boljak küýzeler bilen wizual bezegleri dörediň.

Ölçegi: Diametri: 28,5 sm. - Boýy: 30,5 sm. 

ED16373
1 Haryt

şol bir kategoriýadaky beýleki 16 önümler:

Teswirler

Häzirki wagtda müşderi gözden geçirmeýär.

Teswiriňizi ýazyň

Üç aýakly metal güldan

Teswiriňizi ýazyň