Hepdelik arzanladyş

Hepdelik arzanladyş

  • -33%

Sary reňkli metal güldan

0 Teswir(ler) 
ED85194
5 Harytlar
379 M
254 M 33% tygşytlaň
Salgyt ýok

Tegelek sary reňkli metal güldan. Öýleriňizde gülleriňizi we ösümlikleriňizi iň owadan we ajaýyp görnüşde görkezip boljak küýzeler bilen wizual bezegleri dörediň.

Ölçegi: Diametri: 15 sm. - Boýy: 19 sm.

ED85194
5 Harytlar

şol bir kategoriýadaky beýleki 16 önümler:

Teswirler

Häzirki wagtda müşderi gözden geçirmeýär.

Teswiriňizi ýazyň

Sary reňkli metal güldan

Teswiriňizi ýazyň