Hepdelik arzanladyş

Hepdelik arzanladyş

  • -33%

Tegelek uly göwrümli güldan

0 Teswir(ler) 
ED16091
2 Harytlar
3.892 M
2.608 M 33% tygşytlaň
Salgyt ýok
Ammardaky soňky harytlar

Tegelek uly göwrümli güldan. Öýleriňizde gülleriňizi we ösümlikleriňizi iň owadan we ajaýyp görnüşde görkezip boljak küýzeler bilen wizual bezegleri dörediň.

Ölçegi: Diametri: 40 sm. - Boýy: 57 sm.

ED16091
2 Harytlar

şol bir kategoriýadaky beýleki 16 önümler:

Teswirler

Häzirki wagtda müşderi gözden geçirmeýär.

Teswiriňizi ýazyň

Tegelek uly göwrümli güldan

Teswiriňizi ýazyň