Hepdelik arzanladyş

Hepdelik arzanladyş

  • -33%

Tegelek aýakly güldan

0 Teswir(ler) 
ED16541
2 Harytlar
501 M
335 M 33% tygşytlaň
Salgyt ýok
Ammardaky soňky harytlar

Tegelek gadymy nagyşly gül küýzesi. Öýleriňizde gülleriňizi we ösümlikleriňizi iň owadan we ajaýyp görnüşde görkezip boljak küýzeler bilen wizual bezegleri dörediň.

Ölçegi: Diametri: 15.5 sm. - Boýy: 17 sm.

ED16541
2 Harytlar

şol bir kategoriýadaky beýleki 16 önümler:

Teswirler

Häzirki wagtda müşderi gözden geçirmeýär.

Teswiriňizi ýazyň

Tegelek aýakly güldan

Teswiriňizi ýazyň