Hepdelik arzanladyş

Hepdelik arzanladyş

DEMİR DÖKÜM SAC KAVURMA 28 CM

0 Teswir(ler) 
153.52.00206

Ekologiýa taýdan arassa çoýundan öndürilýändigi sebäpli, energiýa tygşytlanmagyna goşant goşýar we gaýtadan ulanylyp bilner.Gap-gaç ýuwýan maşyn howpsuz bolsa-da, önümi el bilen ýuwmak maslahat berilýär.Gowurma, zeýtun ýagly tagamlary, ýahna ýaly dürli tagamlary ýakymly we sagdyn görnüşde bişirýär.

5 Harytlar
1.769 M
1.327 M 25% tygşytlaň
Salgyt ýok

153.52.00206
5 Harytlar

şol bir kategoriýadaky beýleki 16 önümler:

Teswirler

Häzirki wagtda müşderi gözden geçirmeýär.

Teswiriňizi ýazyň

DEMİR DÖKÜM SAC KAVURMA 28 CM

Ekologiýa taýdan arassa çoýundan öndürilýändigi sebäpli, energiýa tygşytlanmagyna goşant goşýar we gaýtadan ulanylyp bilner.Gap-gaç ýuwýan maşyn howpsuz bolsa-da, önümi el bilen ýuwmak maslahat berilýär.Gowurma, zeýtun ýagly tagamlary, ýahna ýaly dürli tagamlary ýakymly we sagdyn görnüşde bişirýär.

Teswiriňizi ýazyň