Hepdelik arzanladyş

Hepdelik arzanladyş

  • -25%

Paulownia agajyndan telewizor podstawka

0 Teswir(ler) 
EM001
2 Harytlar
11.340 M
8.505 M 25% tygşytlaň
Salgyt ýok
Ammardaky soňky harytlar

  • Öýüňize ajaýyp, täsin we döwrebap önümlerimiz bilen üýtgeşiklik girizersiňiz.
  • Stoluň üstleri 100% tebigy arça gaty paneli.
  • Agaç ýüzlerinde adam saglygyna howp salýan täsirli meýdany ýok.
  • Taýýarlanylyşynda elektro statiki elektrik peç boýagy ulanyldy.

MATERIAL

  • Metal material önümçiligimiz, berkligi we nepisligi bilen sizi begendirer.
  • Ölçegi: Boýy:45sm  Ini:160sm  Uzynlygy:35sm
EM001
2 Harytlar

şol bir kategoriýadaky beýleki 4 önümler:

Teswirler

Häzirki wagtda müşderi gözden geçirmeýär.

Teswiriňizi ýazyň

Paulownia agajyndan telewizor podstawka

Teswiriňizi ýazyň