Hepdelik arzanladyş

Hepdelik arzanladyş

MERLIN telewizor podstawka

0 Teswir(ler) 
AMWS00
18.840 M
17.333 M 8% tygşytlaň
Salgyt ýok

  • Öýüňize ajaýyp, täsin we döwrebap önümlerimiz bilen üýtgeşiklik girizersiňiz.
  • Stoluň üstleri 100% tebigy arça gaty paneli.
  • Agaç ýüzlerinde adam saglygyna howp salýan täsirli meýdany ýok.
  • Taýýarlanylyşynda elektro statiki elektrik peç boýagy ulanyldy.

MATERIAL

  • Metal material önümçiligimiz, berkligi we nepisligi bilen sizi begendirer.
  • Ölçegi: Boýy: 58sm  Ini :50sm  Uzynlygy: 200sm
AMWS00

şol bir kategoriýadaky beýleki 16 önümler:

Teswirler

Häzirki wagtda müşderi gözden geçirmeýär.

Teswiriňizi ýazyň

MERLIN telewizor podstawka

Teswiriňizi ýazyň