Hepdelik arzanladyş

Hepdelik arzanladyş

  • -33%

DUO SEBZE BICAGI SIVRI

0 Teswir(ler) 
34047-48
12 Harytlar
Ölçegi
216 M
145 M 33% tygşytlaň
Salgyt ýok

Hormatly müşderiler bu harydy sargyt etmeziňizden öň hokmany ýagdaýda ölçeglerine we bahasyna ünüs bermegiňizi sizden haýyş edýärin.

Ölçegi 19x90x1.5mm

          19x120x1.5mm

          19x130x1.5mm

34047-48
12 Harytlar

şol bir kategoriýadaky beýleki 16 önümler:

Teswirler

Häzirki wagtda müşderi gözden geçirmeýär.

Teswiriňizi ýazyň

DUO SEBZE BICAGI SIVRI

Teswiriňizi ýazyň