Hepdelik arzanladyş

Hepdelik arzanladyş

  • -30%

ÇINAR tabak toplumy

0 Teswir(ler) 
N3086
5 Harytlar
2.543 M
1.780 M 30% tygşytlaň
Salgyt ýok

6 adamlyk tabak toplumy

Uly tabak 25 sm 6 bölek

Orta tabak 21 sm 6 bölek

Çuň tabak 21 sm 6 bölek

Çorba üçin tabak 16 sm 6 bölek

Duýduryş: Gap-gaç ýuwulýan maşynda ýuwmak maslahat berilmeýär.

N3086
5 Harytlar

şol bir kategoriýadaky beýleki 16 önümler:

Teswirler

Häzirki wagtda müşderi gözden geçirmeýär.

Teswiriňizi ýazyň

ÇINAR tabak toplumy

Teswiriňizi ýazyň