Hepdelik arzanladyş

Hepdelik arzanladyş

ÇINAR 58 bölekden ybarat aşhana toplumy

0 Teswir(ler) 
N3013
5 Harytlar
7.267 M
5.087 M 30% tygşytlaň
Salgyt ýok

Önüm aýratynlyklary  jemi 58 bölek

- 6 sany uly tabak - 25 sm                       

- 6 sany çuň tabak - 21 sm                     

- 6 sany kiçi tabak - 21 sm                     

- 6 sany çuň tabak - 16 sm                     

- 1 sany uly gazan - 26 sm                      

- 1 sany orta gazan - 22 sm

- 1 sany kiçi gazan - 18 sm

- 1 sany skowarotka - 26 sm

- 6 sany nahar çemçe - 20.5 sm

- 6 sany çaý çemçesi - 15.5 sm

- 6 sany wilka - 20.5 sm 

- 6 sany pyçak - 22.5 sm

- 6 adamlyk stakan (470ml)

N3013
5 Harytlar

şol bir kategoriýadaky beýleki 16 önümler:

Teswirler

Häzirki wagtda müşderi gözden geçirmeýär.

Teswiriňizi ýazyň

ÇINAR 58 bölekden ybarat aşhana toplumy

Teswiriňizi ýazyň