Hepdelik arzanladyş

Hepdelik arzanladyş

KİNG ROSE GOLD CAM İDEAL SET

0 Teswir(ler) 
950263405745600
Reňk
  • Gülgüne
  • Gyrmyzy
14.772 M
11.079 M 25% tygşytlaň
Salgyt ýok

KİNG ROSE GOLD CAM İDEAL SET - bu önümiň gapaklary gyzgyn aýnadan ýasalýar we döwülende şikes ýetmeýär. 1-nji hilli poslamaýan polatdan ýasalan. Bu polatda AISI 304 standartlarynda 18% Cr we 10% Ni bar. Örän ýokary poslama garşylygy (örtüksiz) aýna meňzeş ýüzleri ýörite ýalpyldawuk amal bilen üpjün edýär. Gazanyň düýbi induksiýa bişirijiler bilen gabat gelýär.

950263405745600

şol bir kategoriýadaky beýleki 16 önümler:

Teswirler

Häzirki wagtda müşderi gözden geçirmeýär.

Teswiriňizi ýazyň

KİNG ROSE GOLD CAM İDEAL SET

Teswiriňizi ýazyň