Hepdelik arzanladyş

Hepdelik arzanladyş

  • -25%

Bar görnüşli stol we oturgyç toplumy

0 Teswir(ler) 
EM069
2 Harytlar
13.960 M
10.470 M 25% tygşytlaň
Salgyt ýok
Ammardaky soňky harytlar

  • Öýüňize ajaýyp, täsin we döwrebap önümlerimiz bilen üýtgeşiklik girizersiňiz.
  • Stoluň üstleri 100% tebigy arça gaty paneli.
  • Agaç ýüzlerinde adam saglygyna howp salýan täsirli meýdany ýok.
  • Taýýarlanylyşynda elektro statiki elektrik peç boýagy ulanyldy.

MATERIAL

  • Metal material önümçiligimiz, berkligi we nepisligi bilen sizi begendirer.
  • Ölçegi:  Stol                               

Boýy: 100 sm                            

Giňligi: 70 sm                          

Uzynlygy: 140 sm                       

Oturgyç

Boý: 76

Giňligi: 30

Uzynlygy: 30

EM069
2 Harytlar

şol bir kategoriýadaky beýleki 8 önümler:

Teswirler

Häzirki wagtda müşderi gözden geçirmeýär.

Teswiriňizi ýazyň

Bar görnüşli stol we oturgyç toplumy

Teswiriňizi ýazyň