Hepdelik arzanladyş

Hepdelik arzanladyş

  • -25%

Göçme tegelek stol

0 Teswir(ler) 
EM068
4 Harytlar
6.868 M
5.151 M 25% tygşytlaň
Salgyt ýok

  • Öýüňize ajaýyp, täsin we döwrebap önümlerimiz bilen üýtgeşiklik girizersiňiz.
  • Öýüňizde ajaýyp, mylakatly we gyzykly önümlerimiz bilen üýtgeşiklik girizersiňiz.
  • Stoluň üstleri 100% tebigy arça gaty paneli.
  • Agaç ýüzlerinde adam saglygyna howp salýan täsirli meýdany ýok.
  • Taýýarlanylyşynda elektro statiki elektrik peç boýagy ulanyldy.

MATERIAL

  • Metal material önümçiligimiz, berkligi we nepisligi bilen sizi begendirer.

          Ölçegi: Boýy: 75 sm  Diametri: 60 sm

EM068
4 Harytlar

şol bir kategoriýadaky beýleki 8 önümler:

Teswirler

Häzirki wagtda müşderi gözden geçirmeýär.

Teswiriňizi ýazyň

Göçme tegelek stol

Teswiriňizi ýazyň