Hepdelik arzanladyş

Hepdelik arzanladyş

  • -25%

DE LUXE PRESTİGE 13 PARÇA ÇAY SET

0 Teswir(ler) 
950613905590000

DE LUXE PRESTİGE 13 PARÇA ÇAY SET 

5 Harytlar
1.804 M
1.353 M 25% tygşytlaň
Salgyt ýok

13 bölekden ybarat açyk reňkli çaý toplumy

1 bölek padnos

6 çaý tarelka

6 çaý çemçe

* Atym çaý  gutysy goşulmaýar.

* Şeker gutysy goşulmaýar.

* Süýji gutysy goşulmaýar.

* Süzgüç goşulmaýar.

950613905590000
5 Harytlar

şol bir kategoriýadaky beýleki 16 önümler:

Teswirler

Häzirki wagtda müşderi gözden geçirmeýär.

Teswiriňizi ýazyň

DE LUXE PRESTİGE 13 PARÇA ÇAY SET

DE LUXE PRESTİGE 13 PARÇA ÇAY SET 

Teswiriňizi ýazyň